Ceny

Cena právních služeb:
Účtuji se podle předběžné dohody s klientem jedním z tří možných způsobů:
- smluvní hodinová sazba za každý úkon právní služby (nejčastější způsob)
- procentem z tarifní hodnoty (např. ceny nemovitosti)
- ve formě přiznání právních nákladů soudního řízení (tzv. přísudku)
 
Při převzetí zastoupení mohu vyžadovat přiměřenou zálohu.
 
Ceny překladů:
Překlady se soudním ověřením:      od 400 Kč za normostranu
Běžné překlady do češtiny:             od 320 Kč za normostranu
Běžné překlady do cizího jazyka:    od 360 Kč za normostranu
Revize překladů, korektury:             od 150 Kč za normostranu
 
Podrobnosti k účtování překladů:
-     normostrana je 1800 znaků včetně mezer, 
-     účtuji po 0,5 stránkách, 1. strana vždy celá
-     odhadovanou kalkulaci mohu zaslat až po shlédnutí dokumentů (normostrana neodpovídá vždy fyzické straně)
 
Soudní překlad je možné poslat poštou na dobírku, účtuji 100 Kč jako paušál za poštovné/balné.
 
Ceny za jiné služby (tlumočení, lektorství) dohodou.
 
Nejsem plátcem DPH, výše uvedené ceny jsou tedy konečné.