Zásady zpracování osobních údajů

Tuto informaci poskytuji na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).

Osobní údaje zpracovávám v minimálním rozsahu, v jakém je nezbytné pro splnění smlouvy o poskytnutí advokátní, překladatelské či tlumočnické služby, již společně uzavíráme. Zpracování se týká následujících typů údajů:

-          fakturační údaje nezbytné pro splnění smluvního vztahu (identifikace klienta a vyúčtování služby),

-          jiné osobní údaje, které jsou případně obsaženy v překládané dokumentaci a bez jejichž zpracování (přečtení, překlad do nového dokumentu) nelze požadovanou službu poskytnout.

Způsoby zpracování osobních údajů jsou jejich shromažďování pro výše uvedené účely, a v případě nutnosti jejich uložení v elektronické či fyzické podobě nebo zaslání elektronickou poštou.

Osobní údaje nepředávám ke zpracování subdodavatelům ani přeshraničně do třetích zemí.

Citlivé údaje a zvláštní kategorie údajů mohu zpracovávat pouze s Vaším výslovným souhlasem. V případě, že požadujete službu, v níž jsou uvedeny osobní údaje třetích osob, zodpovídáte samostatně jakožto správci za splnění požadavků směrnice a je nutné, abyste si zajistili souhlas takové osoby.

Z toho důvodu, že Vaše osobní údaje nezveřejňuji, nezařazuji do databází, neoslovuji Vás s nabídkami a nezpracovávám je pro marketingové účely, ani k nim nemají přístup třetí osoby, nejmenovala jsem externího pověřence pro ochranu osobních údajů. Dotazy či stížnosti ohledně zpracování osobních údajů můžete psát přímo na mou e-mailovou adresu: office@akduskova.cz. Dále je možné se v případě nutnosti obrátit se na dozorový úřad, kterým je český Úřad pro ochranu osobních údajů.