Absolvování kurzu právnické němčiny

12.08.2018 20:19

Pro lepší kvalitu překladů i splnění předpokladů pro práci soudní překladatelky také v němčině jsem ve školním roce 2017/2018 úspěšně absolvovala kurz právnické němčiny v rámci Juridika na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Kurz pokrývá veškeré právní obory a jeho předmětem je správná právní terminologie.