Právní služby a soudní překlady

Advokacie

Poskytování generálních právních služeb, specializace na nemovité věci a rodinné právo.

Soudní překlady

Soudní překlady v jazycích anglickém a německém. Možnost e-úkonů.

Pavla Dušková

Advokátka a soudní překladatelka

Nabízím zkušenosti z rodinného práva, práva nemovitostí a hypoték.

Soudní překlady vyhotovuji v jazycích německém a anglickém.