Informace o mně

Jsem absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s právní a překladatelskou praxí. Poskytuji právní služby samostatného advokáta a služby v oblasti běžných i soudních překladů v anglickém a německém jazyce.

Od roku 2022 jsem zapsána u Ministerstva spravedlnosti jako soudní překladatel pro jazyk anglický a německý. Pro jazyk anglický vykonávám činnost soudního překladatele od roku 2016.

Od roku 2021 jsem členkou České advokátní komory (www.cak.cz). V současné době mám na svou žádost pozastavenu činnost.

Profesní životopis

2007- dodnes

překladatelství angličtiny a němčiny (právní, ekonomické i obecné texty), korektury

2002 -2020
praxe v právní sféře: koncipientka v advokátní kanceláři, praxe firemního právníka v korporátním i retailovém bankovnictví, právo nemovitostí

Profesní kurzy a zkoušky

2022  
studium programu LL.M. v oboru Business Law u vzdělávací instituce EDU Effective.

2021
překladatelská státní zkouška z německého jazyka (úroveň C2) 

2018
kurz Juridikum na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze - němčina pro soudní tlumočníky a překladatele
obecný seminář pro tlumočníky KST ČR, GDPR

2017
kurz KST ČR - Čeština v praxi tlumočníka a překladatele
kurz KST ČR - Daňový seminář pro tlumočníky a překladatele

2016
kurz Juridikum na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze - angličtina pro soudní tlumočníky a překladatele
jmenování tlumočnicí angličtiny Krajským soudem v Praze
mezinárodní certifikát z německého jazyka Goethe Zertifikat (úroveň C1)

2015
kurz pro soudní tlumočníky, Komora soudních tlumočníků ČR
překladatelská státní zkouška z anglického jazyka (úroveň C2)

2008
rigorózní zkouška (JUDr.) na Právnické fakultě UK, téma spotřebitelských úvěrů

2006
advokátní zkouška u České advokátní komory

2004
mezinárodní certifikát z anglického jazyka CAE (úroveň C1)

2002
titul Mgr. v oboru právo, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze