Informace o mě

Jsem absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s právní a překladatelskou praxí. Poskytuji právní služby samostatného advokáta a služby v oblasti překladů se zaměřením na právní překlady z anglického a německého jazyka. Pro anglický jazyk mám oprávnění soudního tlumočníka/překladatele. 

Od roku 2021 jsem členkou České advokátní komory (www.cak.cz).

Od roku 2017 jsem členkou Komory soudních tlumočníků České republiky (www.kstcr.cz).

Profesní životopis

2007– dodnes
překladatelství angličtiny a němčiny (právní, ekonomické i obecné texty), korektury 
2002 –2020
praxe v právní sféře: koncipientka v advokátní kanceláři, praxe firemního právníka v korporátním i retailovém bankovnictví, právo nemovitostí

Kurzy a zkoušky (od nejnovějších)
2018

kurz Juridikum na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze - němčina pro soudní tlumočníky a překladatele
obecný seminář pro tlumočníky KST ČR, GDPR
2017
kurz KST ČR – Čeština v praxi tlumočníka a překladatele
kurz KST ČR – Daňový seminář pro tlumočníky a překladatele
2016
kurz Juridikum na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze - angličtina pro soudní tlumočníky a překladatele
jmenování tlumočnicí angličtiny Krajským soudem v Praze
mezinárodní certifikát z německého jazyka Goethe Zertifikat (úroveň C1)
2015
kurz pro soudní tlumočníky, Komora soudních tlumočníků ČR
překladatelská státní zkouška z anglického jazyka (úroveň C2)
2008 
rigorózní zkouška (JUDr.) na Právnické fakultě UK, téma spotřebitelských úvěrů
2006
advokátní zkouška
2004

mezinárodní certifikát z anglického jazyka CAE (úroveň C1)
2002 
titul Mgr. v oboru právo, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze